Disclaimer

Praktijk de Diamant

Hoewel aan de inhoud van deze website de uiterste zorg is besteed, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden of gevolgen van het gebruik van informatie.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk de Diamant. Tekst mag worden gedownload, opgeslagen en/of geprint voor eigen gebruik. Voor vragen en/of opmerkingen over deze website kunt u contact opnemen met Praktijk de Diamant.

Praktijk de Diamant ziet alternatieve therapieën zoals beschreven op deze website uitdrukkelijk als een aanvulling op de bestaande, reguliere gezondheidszorg. Raadpleeg bij gezondheidsklachten of bij twijfel over uw gezondheid altijd uw arts of medisch specialist. Het bezoeken van deze website of een therapie bij Praktijk de Diamant is geen vervanging van een consultatie van de (huis)arts.

© Vlijmen, 2018 (Druk- en typefouten voorbehouden)