EMDR therapie

voor jouw terugkerende
nare herinneringen

Eye Movement Desensitisation & Reprocessing (afgekort EMDR) is een effectieve en veilige behandelingsmethode als je last blijft houden van nare beelden of gedachten door schokkende ervaringen in je leven. Dit kunnen bijvoorbeeld beelden of gedachten zijn van je miskraam, jouw overleden kindje of een curettage. Maar wellicht heb je nare terugkerende herinneringen of beelden van je eicelpunctie(s) of die ene behandeling die onverwacht anders verliep. Of iets anders dat te maken heeft met je onvervulde kinderwens.

In de meeste gevallen verwerken we onze nare ervaringen, pijn of verdriet op eigen kracht. En met steun van partner, familie en/of vrienden. Bij aanhoudende emotionele klachten en/of negatief zelfbeeld kan professionele hulp zinvol zijn om je hiermee te helpen. EMDR biedt dan specifiek een oplossing bij jouw nare herinneringen van een schokkende gebeurtenis die zich steeds weer bij je blijven aandienen in de vorm van herbelevingen, nachtmerries of schrik- en vermijdingsreacties.

EMDR is ook mogelijk bij een negatief zelfbeeld

Herbelevingen grijpen diep in op je dagelijkse leven. En ook op je zelfvertrouwen en zelfbeeld. Zo kan bijvoorbeeld bij onvoldoende verliesverwerking van je miskraam of niet succesvolle behandelingen ineens veel verdriet of pijn omhoog komen van wat je ‘vroeger’ hebt meegemaakt. Gebeurtenissen die invloed hebben gehad op je ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld een ongeluk, operatie als kind, pesten, seksueel misbruik of geweldincidentie. Of dat het reacties oproept zoals faalangst of examenvrees. Deze herbelevingen kunnen dus ook aanleiding zijn om de mogelijkheden voor EMDR te onderzoeken. Het toepassingsgebied wordt steeds breder. Zo is het niet alleen effectief bij paniekklachten, fobieën maar ook bij diepgewortelde overtuigingen, zoals een negatief zelfbeeld.

Tijdens EMDR wordt het informatie-verwerkingsysteem in je brein gestimuleerd en afgeleid door geluid en beeld.
In relatief korte tijd ervaar je positieve verandering die na langere tijd ook blijft bestaan.

EMDR kan jou verder helpen. Wil je meer weten?

Ja, ik wil graag contact over EMDR

Wat kun je verwachten tijdens een EMDR traject?

Allereerst begint een EMDR-behandelingstraject bij mij in de praktijk met een uitgebreide intake. Deze duurt ongeveer 60 – 90 minuten. Hierin bespreken we de gebeurtenis waar je last van ervaart, angst voor hebt met de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit kan een ervaring zijn in het verleden of een gebeurtenis die nog gaat komen. Daarnaast kijken we samen naar je klachten en de achtergrond ervan. Vervolgens maak ik een inschatting van de duur van het traject en ook of dit de beste behandelingsmethode voor jouw situatie en klacht is.

Bij de volgende afspraak start jouw eerste EMDR behandeling. Daarin vraag ik je terug te denken aan die specifieke gebeurtenis die we besproken hebben. Terwijl jij dat doet, beweeg ik met mijn hand voor je ogen heen en weer. Je volgt alleen mijn hand met je ogen. Afwisselend hoor je ook via een koptelefoon ‘zachte klikjes’ om en om in je oren of voel je ‘zachte tikjes’ van mijn wijsvingers tegen de buitenzijden van je knieen. Tussentijds vraag ik wat er in je opkomt. Na jouw antwoord gaan we verder met een nieuwe set van ‘afleidende klikjes, tikjes of oogbewegingen’. Dit herhalen we net zo lang totdat de emotionele lading van jouw gebeurtenis minder is. 

Het effect en resultaat van EMDR. Als de emotionele lading van jouw gebeurtenis minder wordt, dan verliest de herinnering letterlijk emotionele kracht. Feitelijk verminderen of verdwijnen de opkomende gevoelens die je eerst had. Daardoor wordt het steeds gemakkelijker om aan de nare gebeurtenis terug te denken. Of bijvoorbeeld ergens naar toe te gaan. Je (dagelijks) functioneren verbetert hiermee ook. Je ontspant meer doordat de gebeurtenis als het ware steeds meer op de achtergrond raakt. Sommigen omschrijven het alsof hun beelden vager, waziger en/of kleiner worden. Dit geeft ruimte voor een ander blikveld en toekomstbeeld in je leven. Je kunt ook inzichten krijgen tijdens of na de sessies.

Als je na een EMDR-behandeling naar huis gaat, dan is je brein flink aan het werk met de nieuwe informatieverwerking. De effecten daarvan kunnen op je doorwerken. Je kan je bijvoorbeeld moe voelen. Of zware ogen hebben. Maar ook kunnen  andere beelden of gevoelens opkomen. Dat is heel normaal. In de regel duurt dit niet langer dan twee tot drie dagen, waarna in je lichaam als het ware een nieuw evenwicht in je gevoelens ontstaat. Het is raadzaam om je gevoelens en ervaringen op te schrijven, zodat we daar bij de volgende afspraak samen naar kunnen kijken.

Tot slot wat aanvullende informatie. Een EMDR- behandeling duurt ongeveer 45 – 60 minuten. Tussen de EMDR behandelingen zit bij voorkeur twee weken. Je mag gedurende jouw traject altijd vragen per mail stellen. En vanzelfsprekend kun je ook telefonisch contact opnemen zodra je merkt dat er iets aan de hand is. We sluiten jouw  traject altijd af met een evaluatie.

Achtergrondinformatie EMDR

Wetenschappelijk onderzoek heeft ruimschoots aangetoond dat EMDR uiterst effectief is als traumabehandeling bij volwassenen na schokkende en ervaringen. Emotionele en psychische klachten verminderen of verdwijnen geheel. En de resultaten zijn blijvend. De ervaringen bij een onvervulde kinderwens worden ook vaak als schokkend ervaren en daar kan EMDR zeer helpend in zijn. Het  grote voordeel van EMDR is ook dat het om een kortdurende behandelingsvorm gaat, waarbij al snel positieve effecten bereikt worden. Als het om een éénmalige ingrijpende gebeurtenis in je leven gaat, dan zijn enkele afspraken al voldoende om je beter te voelen. En waardoor je jouw dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Bij ‘opgestapelde gebeurtenissen’ of langdurige complexe situaties duurt een traject uiteraard langer.

Voorbeelden van emoties na een schokkende ervaringen

• flashbacks van een ervaring of gebeurtenis • terugkerende nachtmerries • schrik- en paniekreacties • aanhoudende angst • situaties bewust vermijden in relatie tot de gebeurtenis • stemmingswisselingen • slecht slapen • onverklaarbare onrust in je lichaam • relatieproblemen • prikkelbaar zijn, kort lontje hebben • uitbarstingen van woede • huilbuien •  gestresst zijn • onverklaarbare lichamelijke klachten • gevoelens van er niet bij horen • depressief zijn • je altijd zorgen maken • schaamte •  schuldgevoelens • verminderde zingeving in je leven ervaren •  hulpeloos voelen • overmatig waakzaam zijn • je nutteloos voelen • regelmatig slecht humeur hebben • negatief zelfbeeld • gevoel van machteloosheid •

Herken je dit bij jezelf? EMDR kan jou verder helpen. Meer weten?

Wil je weten of EMDR wat voor jou kan betekenen?

Vul dan je gegevens vrijblijvend in op het formulier. Dan neem ik daarna zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op, zodat we samen jouw situatie en de mogelijkheden voor behandeling kunnen bespreken. In dat gesprek kun je mij natuurlijk ook je vragen stellen.

Ja, ik wil graag contact over EMDR
Kwaliteit en professionaliteit Simone Sinjorgo:
Opgeleid als coach & therapeut in lichaamsgerichte psychotherapie, EMDR, systemisch werk en relatietherapie.  Als registertherapeut aangesloten bij het RBCZ – Register voor Beroepsoefenaren Complementaire Zorg,  SBLP beroepsvereniging en CAM Coop geschillencommissie. Praktijk De Diamant is sinds 2009 ingeschreven bij de KvK onder nummer 09192826. De AGB-codes voor je zorgdeclaraties zijn: zorgverlener 90/102239 en praktijk 90/061716.
Aangesloten bij Freya – Vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, Kinderloosleven.nl – Platform voor iedere man of vrouw zonder kinderen, Gezondheidszoeker – Platform van gezondheidszorg professionals, Sansoma – Instituut voor lichaamsbewustzijn in Doorn.
Freya - Simone Sinjorgo
Simone Sinjorgo -Kinderloosleven.nl
Simone Sinjorgo - Sansoma.nl