Ouder Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B) 

Samen met je kind op onderzoek waar jullie relatie verstoord is geraakt. Onder begeleiding leer je spelenderwijs de band met je kind te herstellen of verbeteren. Hierdoor ervaar je de opvoeding en het contact met elkaar (weer) met plezier en liefde.

Wat biedt OKI-B?

Het Ouder Kind Interactie Bewegingsspel is een ambulant behandelprogramma voor ouders/opvoeders en kinderen in de leeftijd tot en met acht jaar, waarbij de relatie tussen opvoeder en kind verstoord is geraakt. Het programma richt zich op het herstellen van de band tussen opvoeder en kind, zodat contact en opvoeding weer meer vanzelfsprekend kunnen verlopen.

 

Het programma OKI-B berust op twee pijlers:

  • het verhogen van het bewustzijn van het eigen lichaam bij het kind en
  • het vermogen van de kinderen om gezonde relaties aan te gaan met anderen.

 

 

De ontwikkeling van een jong kind steunt op lichaamsgewaarwordingen, de toenemende bewegingsmogelijkheden en de fysieke en lichamelijke interactie met anderen. De opvoeder vormt de basis aan wie het kind zich kan ontwikkelen. Daar waar de relatie tussen opvoeder en het kind door omstandigheden onder druk staat en opvoeders niet of onvoldoende reageren op de signalen van het kind, kunnen bij het kind deze essentiële ervaringen van lichaamsbewustzijn en het aangaan van relaties niet of onvoldoende op gang komen. Terwijl de verstoring van de ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn van het kind direct gevolg heeft voor het aangaan van relaties, heeft de verstoring in het aangaan van relaties ook weer direct nadelig effect op het lichaamsbewustzijn van het kind. Deze twee ontwikkelingslijnen staan in een intensieve relatie met elkaar.

 

Hoe zien de sessies eruit?

Het programma OKI-B bestaat uit meerdere ervaringsgerichte spelsessies van opvoeder en kind samen. Er wordt ingespeeld op de relatie tussen opvoeder en kind, én op het ruimte- en lichaamsbewustzijn van het kind tegelijkertijd. Er wordt vooral gewerkt met de relatiespelvormen, zoals ontwikkeld binnen de Sherborne Bewegingspedagogiek. Het betreft

 

  • met-elkaar-relaties (een persoon draagt zorg voor de ander)
  • tegen-elkaar-relaties (twee personen onderzoeken hun kracht rekening houdend met elkaar)
  • tesamen-relaties (relaties die wederzijdse afhankelijkheid en ondersteuning vereisen)

 

Deze relatiespelvormen worden in verschillende fases aangeboden: observatie- uitvoerende- en afrondende fase. Daarnaast vinden begeleidende gesprekken plaats met de opvoeder(s) aan de hand van video-opnames die gemaakt worden tijdens de verschillende fases.

 

Het programma geeft jou als opvoeder de mogelijkheid om de leiding over je kinderen (weer terug) te nemen en hun sensitiviteit en responsiviteit te vergroten. De kinderen leren (weer) vertrouwen te hebben in jou als opvoeder, wat hun zelfvertrouwen en zelfbeeld bevordert.

 

Hoe gaat het met de sessies?

Na telefonisch aanmelding volgt een intakegesprek met alleen de ouders/opvoeders. In dit gesprek worden je zorgen en vragen in kaart gebracht en wordt bekeken wat de mogelijkheden voor begeleiding en therapie kunnen zijn. Wanneer jullie besluiten na het intakegesprek verder te gaan, kan de hulpverlening direct worden gestart. Bij de start van het programma wordt er een behandelplan opgesteld, waarin probleembeschrijving, in te zetten hulpverlening en behandeldoelen zijn opgenomen.

Kosten

Voor een OKI-B sessie (45 minuten) betaal je € 75,- . De factuur kun je declareren via je aanvullende verzekering. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van de manier waarop je aanvullend verzekerd bent, en van de afspraken die beroepsverenigingen hebben gemaakt met de diverse zorgverzekeraars.

 


Neem contact met me op!

[gravityform id=”7″ title=”false” description=”true”]